Menu
Your Cart

版權申請

感謝閣下選用天道書樓出版的書刊,關於所有版權申請,請直接聯絡我們。

接受申請的類別包括:

◎ 印刷書籍
◎ 電子書籍


聯絡方法:
電郵︰legal@wwbible.org
電話:(852) 2356 4330
傳真︰(852) 2774 3756
地址︰香港九龍新蒲崗雙喜街 9 號匯達商業中心 22 樓天道書樓

負責同工︰劉群英姊妹 (Dora)

下載版權申請表格